Divisi Programing

Kennedi Riado Nadeak
Koordinator

Ikhwan A. Latif
Anggota

Ana Jannatu Uzlifat
Anggota

Roqib Abdilah
Anggota

Umi Nasintha
Anggota

Ajeng Kartika Puspa
Anggota

Yang Delila Salsabilla
Anggota

Muhammad Ramadhan
Anggota